Поточний номер

№ 20 (2023)
					##issue.viewIssueIdentification##
Опубліковано: 2023-12-20

Статті

Переглянути всі випуски

 

ISSN 24113883

Реєстрація: реєстраційне свідоцтво № 1000 серія КВ від 29.06.2005 року. Наукове фахове видання України у галузі “Філологічні науки” (літературознавство).

Додаток № 8 до наказу МОН України від 21.12.2015 р. № 1328.

Галузь науки: філологічні науки (літературознавство).

Засновник і видавець – Київський національний лінгвістичний університет (до серпня 2001 року – Київський державний лінгвістичний університет).

Виходить з 2005 року.

Періодичність: один раз на рік.

Проблематика: актуальні питання літературознавства: «Поетика», «Методологія», «Історична поетика», «Літературознавча історіографія», «Типологія літературного процесу», «Література як соціальний феномен», «Літературознавча антропологія», «Фольклор», «Порівняльне літературознавство», «Імагологія», «Жанрологія», «Інтермедіальність художньої літератури», «Інтертекстуальність художнього тексту».

Мови публікацій – українська, англійська, німецька, французька та іспанська.

Мета видання – оприлюднення найновіших результатів досліджень у царині літературної теорії та історії літератури.

Політика відкритого доступу:  дотримується політики відкритого доступу. Повнотекстовий доступ до наукових статей журналу представлений на його офіційному сайті в розділі Архіви.

Публікаційна етика – рукописи проходять двостороннє сліпе рецензування. Редколегія перевіряє статті відсутність плагіату в програмі Unicheck.

Індексування – входить до наукометричних баз даних:

Наукова періодика України, Google Scholar, Index Copernicus Master List.