Редакційна колегія

Головний редактор

Висоцька Наталія Олександрівна – доктор філологічних наук, професор,

Київський національний лінгвістичний університет, Україна 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2841-311X

 

Відповідальний редактор

Шульгун Мадлена Едуардівна – доктор філологічних наук, доцент,

Київський національний лінгвістичний університет, Україна

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5167-2806

 

Технічний редактор:

Григоренко Олена Григорівна – фахівець І категорії з комп’ютерної обробки текстів редакційно-видавничого відділу КНЛУ.

 

Члени редколегії

Біляшевич Роман Зіновійович – кандидат філологічних наук, доцент, 

Київський національний лінгвістичний університет, Україна.

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9619-1582

 

Гнезділова Ярослава Володимирівна - доктор філологічних наук, доцент, 

Київський національний лінгвістичний університет, Україна.

https://scholar.google.com.ua/citations?user=iQ2pnzYAAAAJ&hl=uk&oi=ao

 

Мариненко Юрій Васильович – доктор філологічних наук, професор, 

Київський національний лінгвістичний університет, Україна.

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=R3M_sO0AAAAJ

 

Мейзерська Тетяна Северинівна – доктор філологічних наук, професор, 

Київський національний лінгвістичний університет, Україна.

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9954-0389

 

Павленко Юлія Юхимівна – доктор філологічних наук, доцент,

Київський національний лінгвістичний університет, Україна.

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4157-2550

 

Шестопал Ольга Григорівна – кандидат філологічних наук, доцент, 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна.

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4194-334X

 

Шимчишин Марія Мирославівна – доктор філологічних наук, професор,

Київський національний лінгвістичний університет, Україна.

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4980-3296

 

Штейнбук Фелікс Маратович – доктор філологічних наук, професор,

Київський національний лінгвістичний університет, Україна.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4852-815X

 

Kerkering Jack, PhD, Associate Professor, Loyola University (Chicago) USA.

Nedvyga Olga, PhD, Associate Professor, University of Montreal (Canada)

Stanciu Cristina, Ph.D., Associate Professor of English Virginia Commonwealth University, USA. 

Tally Robert Jr., Ph.D., Professor of English at Texas State University (San Marcos, USA.

Zychowicz Jessica, Ph.D., Postdoctoral Scholar, the University of Alberta, Canada.

Рецензенти: 

Михед Т. В., Пронкевич О. В., Криворучко С. К., Овчаренко Н. Ф.