Проблематика

Галузь та проблематика

 

Збірник наукових праць «Сучасні літературознавчі студії» містить статті науковців, докторантів та аспірантів з актуальних питань літературознавства («Поетика», «Методологія», «Історична поетика», «Літературознавча історіографія», «Типологія літературного процесу», «Література як соціальний феномен», «Літературознавча антропологія», «Фольклор», «Порівняльне літературознавство», «Імагологія», «Жанрологія», «Інтермедіальність художньої літератури», «Інтертекстуальність художнього тексту», «Рецензії».
Збірник входить до переліку фахових видань філологічні науки (літературознавство), затверджених ВАК України. Збірник наукових праць перереєстрований МОН України як фахове видання з філологічних наук (літературознавство).
(Додаток № 8 до наказу МОН України від 21.12.2015 р. № 1328).

Збірник наукових праць "Сучасні літературознавчі студії" включено до категорії Б Переліку наукових фахових видань України у галузі 035 Філологічні спеціальності.

(Додаток № 3 до наказу Міністерства освіти і науки України № 1166 від 23.12.2022 року)

У Збірнику наукових праць публікуються статті українською, англійська, французькою, німецькою, іспанською мовами.