Про журнал

Галузь та проблематика

Збірник наукових праць «Сучасні літературознавчі студії» містить статті науковців, докторантів та аспірантів з актуальних питань літературознавства («Поетика», «Методологія», «Історична поетика», «Літературознавча історіографія», «Типологія літературного процесу», «Література як соціальний феномен», «Літературознавча антропологія», «Фольклор», «Порівняльне літературознавство», «Імагологія», «Жанрологія», «Інтермедіальність художньої літератури», «Інтертекстуальність художнього тексту», «Рецензії».
Збірник входить до переліку фахових видань філологічні науки (літературознавство), затверджених ВАК України. Збірник наукових праць перереєстрований МОН України як фахове видання з філологічних наук (літературознавство).
(Додаток № 8 до наказу МОН України від 21.12.2015 р. № 1328).

У Збірнику наукових праць публікуються статті українською, англійська, французькою, німецькою, іспанською мовами.

Процес рецензування

Статті, що публікуються у журналі проходять подвійне сліпе рецензування.

Редакція слідкує за тим, щоби уникнути конфлікту інтересів між рецензентом і автором рецензованої роботи. Будь-які форми плагіату («ghostwriting») та автоплагіату («guest autorship») будуть визнаватись редакцією виявом наукової недобросовісності.

Усі подані статті проходять перевірку на плагіат за допомогою системи Unicheck.

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.