Архіви

2017

№ 14 (2017): Літератрні виміри видовищних форм культури

УДК 82

Засновник

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації No10000 серія КВ від 29.06.2005 року

Тематичний науковий збірник містить статті з проблем літературознавства. Матеріали адресовані широкому колу філологів, викладачам, студентам, аспірантам гуманітарних факультетів, спеціалістам з історії літератури, всім, хто цікавиться проблемами новітніх методологічних концепцій аналізу.

Focusing on transcultural and transgressive aspects of literature, the volume contains essays addressing these subjects in a variety of national literarydiscourses. Its targeted audiences include philologists, teachers, undergraduate and postgraduate students majoring in humanities, and literary scholars, as well as public at large interested in the state-of-the-art methods of text analysis.

Редакційна колегія
Головний редактор – доктор філологічних наук, професор Висоцька Н. О. Відповідальний редактор – кандидат філологічних наук, доцент Бакіна Т. С. Члени редколегії
доктор філологічних наук, член-кореспондент НАН України Гундорова Т. І. (Україна) доктор філологічних наук, професор Кагановська О. М. (Україна)
доктор філологічних наук, професор Коваль М. (Республіка Польща)
доктор філологічних наук, професор Мейзерська Т. С. (Україна)
доктор філологічних наук, професор Мариненко Ю. В. (Україна)
доктор філологічних наук, професор Нєсмєлова О. О. (Російська Федерація) доктор філологічних наук, ст. науковий співробітник Рязанцева Т. М. (Україна) доктор філологічних наук, професор Стулов Ю. В. (Республіка Білорусь)
доктор філологічних наук, професор Шимчишин М. М. (Україна)
доктор філологічних наук, професор Штейнбук Ф. М. (Україна)
кандидат філологічних наук, доцент Шульгун М. Е. (Україна)
кандидат філологічних наук, доцент Біляшевич Т. М. (Україна)
Рецензенти:
доктор філологічних наук, професор Горенко О. П.
доктор філологічних наук, професор Михед Т. В.
доктор філологічних наук, професор Пронкевич О. В.

Друкується за рішенням вченої ради Київського національного лінгвістичного університету
(протокол No 18 від 29 травня 2017 року)

© Київський національний лінгвістичний університет, 2017

1 - 13 з 13 результатів