Положення про авторські права

Автори зберігають авторське право, а також надають право редакційній колегії збірника наукових праць "Сучасні літературознавчі студії" публікувати оригінальні наукові статті, що містять результати експериментальних і (або) теоретичних досліджень і не знаходяться на розгляді для опублікування в інших виданнях. Усі матеріали поширюються на умовах ліцензії CC Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0), відповідно до якої автор: дозволяє поширювати – копіювати, передавати свою наукову працю, змінювати – переробляти, розвивати рукопис; автор не дозволяє використовувати свою чи змінену статтю з комерційною метою; слід зберігати посилання на попередніх авторів у визначеній ними формі; змінений наступним співавтором рукопис має поширюватися на умовах цієї ж ліцензії CC Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0).

Фактом подачі матеріалів до збірника наукових праць "Сучасні літературознавчі студії" автор / автори дозволяють редакційній колегії збірника розміщувати матеріали в мережі Інтернет і надають право доступу до цих матеріалів користувачам незалежно від їхнього місця проживання.

Редакційна колегія збірника наукових праць "Сучасні літературознавчі студії" залишає за собою право на розповсюдження в електронній та паперовій формах збірника наукових праць "Сучасні літературознавчі студії" та / або іншої інформації, підготовленою редакційною колегією, цілком або лише окремих статей, або їх фрагментів, що вже опубліковані без повідомлення про ці дії автора / авторів статей із збереженням їхніх авторських прав відповідно до законів України "Про інформацію" та "Про науково-технічну інформацію".

Відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права" за автором / авторами зберігаються всі немайнові права на статтю. Редакційна колегія збірника наукових праць "Сучасні літературознавчі студії" відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права" передає примірники видання бібліотекам та архівам України та інших країн, діяльність яких не спрямована прямо або опосередковано на одержання прибутку, за умов використання отриманих матеріалів від редакційної колегії в освітній діяльності із збереженням авторства. Передача матеріалів виконується із забезпеченням принципів відкритого та безкоштовного доступу до переданих матеріалів (open access).

Прийняті статті після друку збірника наукових праць "Сучасні літературознавчі студії" розміщуються в мережі Інтернет:

Автор / автори зберігають за собою право без погодження з редакційною колегією:

  • використовувати матеріали статті:
  • повністю або частково з освітньою метою;
  • повністю або частково для написання власних дисертацій;
  • для підготовки тез, доповідей на конференції, а також усних презентацій;
  • розміщувати електронні копії статті (зокрема, остаточну електронну версію, завантажену з офіційного вебсайту збірника) на:
  • персональних вебресурсах усіх авторів (вебсайти, вебсторінки, блоги тощо);
  • вебресурсах установ, де працюють автори (включно з електронними інституційними репозитаріями);
  • некомерційних вебресурсах відкритого доступу.

В усіх випадках наявність бібліографічного посилання на статтю або гіперпосилання на її електронну копію на офіційному вебсайті збірника наукових праць "Сучасні літературознавчі студії" обов’язкове.