Періодичність публікації

Журнал виходить один раз на рік.