«ЧЕРВОНА КАЛИНА» ВІД ПІНК ФЛОЙД: РОМАН ПАРТИТУРИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32589/2411-3883.20.2023.293536

Ключові слова:

інтерсеміотична інтерпретація художніх зворотів, літературно-музичні універсалії, міждисциплінарність, музичний наратив, порівняльний аналіз мистецтв

Анотація

Мультимедійне поєднання акапельного виконанання «Червоної калини», опубліковане Андрієм Хливнюком в Інстаграмі, з аранжуванням легендарного британського гурту Пінк Флойд представляє характерний музичний текст у інтермедіальній модальності сучасного культурного виробництва. Музикологічне прискіпливе читання функцій гармонічних послідовностей кадансів і специфіки голосоведення у синглі оприявнює музичні художні засоби породження глибинних смислів, емоційного осмислення історії. Музична архітектоніка твору вибудовується як ряд сюжетних подій у формі ініціальних, медіальних і фінальних формул. Інтерпретаційний концепт «роман партитури» упривілейовує музикоцентричний компонент інтерпретації синглу та зосереджується на специфіці музичного письма, функціональних взаємозв’язках ступенів ладу, телеологічному русі нот тональної музики. Аналіз мелодико-синтаксичних структур і форм звукового вираження музичної думки у «Червоній калині» від Пінк Флойд сприяє з’ясуванню ізоморфних функцій літературної наратології та сучасної музичної практики з перспективи нотного стану не як метафори, а невербального тексту, цілісність, естетично-емоційні смисли й ідеї якого породжуються рівною мірою як посутньо музичними факторами інтервальних систем і звукоряду, так і взаємозв’язком і послідовністю конститутивних елементів, притаманних літературному сюжетному наративу. Структурування акордової ретардації, розглянуте в діахронічному зрізі, артикульовано у синглі закінченням хорового співу на другому ступені ладу, що виконує функцію антиципації подальшого розгортання подій музичного сюжету. Ладове тяжіння до розв’язання в каденцію у музиці виявляє аналогічні риси з розв’язкою драматичного конфлікту в художній літературі, а протиставлення збалансованого, безконфліктного пентатонічного ладу і конфліктогенного, дисонансового хроматизму блюзової ноти маркує кульмінацію музичного наративу. Фінальний гармонічний зворот інструментальної партії у формі половинної каденції, яка вивершує період не тонікою, а домінантою, вказує на недобудовану конструкцію функціональної циклічності, невичерпаність і недомовленість завершальної дії і свідчить про романізацію партитури, незавершеність і відкритість конфлікту. Витлумачене крізь призму літературоморфної інтерпретації музичних творів у площині сюжетворення і наративних іманентних атрибутів — зав’язки, розвитку і ретардації дії, кульмінації та розв’язки — гітарне соло синглу передає глибокі емоції героїзму та страждання незламної України у боротьбі з рашистською навалою.

Посилання

Анікієнко, Л. (2018). Період музичний. У В. Кузик, І. Сікорська (Ред.), Українська музична енциклопедія (т. 5, с. 144–148). ІМФЕ.

Бахтин, М. (1975). Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет. Художественная литература.

Гундорова, Т. (2018). Література на полі медій — медії на полі літератури. У Т. І. Гундорова, Г. М. Сиваченко (Ред.), Література на полі медій. Збірка наукових праць відділу теорії літератури та компаративістики Інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України (с. 6–11). Київ.

Криницька, Н. (2005). Феміністська фабуляція як вираз металітературності. У Т. Денисова (Ред.), Головна течія — гетерогенність — канон в сучасній американській літературі (с. 246–248). Факт.

Летичевська О. (2018). Партесний спів. В В. Кузик, І. Сікорська (ред.). Українська музична енциклопедія (т. 5, с. 86–89). ІМФЕ.

Маценка, С. (2014). Партитура роману. ЛНУ ім. Івана Франка.

Маценка, С. (2017) Метамистецтво. Словник досвіду термінотворення на межі літератури й музики. Апріорі.

Наливайко, Д. (2018) Література в системі мистецтв як галузь компаративістики. У Т. І. Гундорова, Г. М. Сиваченко (Ред.), Література на полі медій. Збірка наукових праць відділу теорії літератури та компаративістики Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (с. 12–50). Київ.

Свасьян, К. (Ред.). (1990). Ницше Ф. Сочинения в 2 т.: Т. 1. Мысль.

Bernhart, W. (2019). Preface. In W. Bernhart & D. F. Urrows (Eds.), Music, narrative and the moving image:Varieties of plurimedial interrelations (pp. ix-xii). Brill Rodopi.

Bernstein, L. (1973). The unanswered question: Six talks at Harvard. Cambridge, Mass: Harvard University Press.

Bjerstedt, S. (2014). Storytelling in jazz improvisation: Implications of a rich intermedial metaphor. [Doctoral Thesis (monograph), Malmö Theatre Academy].

Bjerstedt, S. (2021). Storytelling in jazz and musicality in theatre: Through the mirror. Routledge.

Hollander, J. (1956). The music of poetry. The Journal of Aesthetics and Art Criticism, 15(2), 232-244. doi: 10.2307/427879.

LaFave, K. (2014). Experiencing Leonard Bernstein: A listener’s companion. Stackpole Books.

Scheub, H. (2002). The poem in the story: Music, poetry, and narrative. University of Wisconsin Press.

Winn, J. (1993). Music and poetry. In A.Preminger & T. V. F. Brogan (Eds.), The new Princeton encyclopedia of poetry and poetics (pp. 803-806). Princeton University Press.

Wolf, W. (2005). Music and narrative. In D. Herman, M. Jahn & M.-L. Ryan (Eds.), Routledge encyclopedia of narrative theory (pp. 324–329). Routledge.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-20

Номер

Розділ

Статті