ДОСВІД ВІЙНИ ТА ЙОГО ВІДОБРАЖЕННЯ У ПОЛІТИЧНІЙ ЕСЕЇСТИЦІ ТА ХУДОЖНІЙ ПРОЗІ ЖОРЖА БЕРНАНОСА

Автор(и)

  • Галина Помилуйко-Недашківська Київський національний лінгвістичний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9998-9650

DOI:

https://doi.org/10.32589/2411-3883.19.2022.274047

Ключові слова:

французька література, Жорж Бернанос, французьке літературне «католицьке відродження», християнство, естетизація релігії, війна

Анотація

У статті проаналізовано відгомін воєнних досвідів XXст. у художньому письмі та політичному памфлеті представника руху Католицького літературного відродження 1 пол. XXст. — Жоржа Бернаноса. Запропоновано хронологічну класифікацію усього доробку письменника у фокусі теми війни. Подальшу дослідницьку увагу присвячено ранньому періодові Першої світової війни, учасником якої був автор, і проблематиці першого роману «Під сонцем Сатани». Текст, який прямо не говорить про війну та сюжетно її не зачіпає, тим не менше, класифіковано як воєнний. Метафізичне зло та згіршення людської душі проаналізовано як головні ідейні константи крізь образи двох протагоністів роману. Експліцитний вияв Громадянської війни в Іспанії, підсилений есхатологізмом та профетичністю наративу, а також використанням біблійних архетипів на позначення природи насильства проаналізовано на прикладі політичного памфлету «Під місяцем великі цвинтарі».

Посилання

Balthasar, H.U. (1956). Le Chrétien Bernanos. Seuil.

Béguin, A. (1958). Bernanos par lui-même. Seuil.

Bernanos, G. (1971). Essais et écrits de combat, tome I. Gallimard.

Bernanos, G. (1995). Essais et écrits de combat, tome II. Gallimard.

Girard, R. (1982). Le Bouc émissaire. Grasset.

Gosselin-Noat, M. (2007). Bernanos: Militant de l’Éternel. Michalon Editeur.

Jurt, J. (1968). Les attitudes politiques de Georges Bernanos jusqu’en 1931. Fribourg Éditions

universitaires.

Jurt, J. (2018). Malraux et Bernanos face à la guerre civile d’Espagne. In : Malraux et l’Espagne. Réception, histoire, littérature et arts. Actes du colloque international des 9 et 10 novembre 2017. Université de Lleida — Catalogne, 73–87.

Le Touzé, Ph. (1979). Le mystère du réel dans les romans de Bernanos: Le style d’une vision. Librairie A.-G. Nizet.

Milner, M. (1989). Georges Bernanos. Librairie Séguier.

Serry, H. (2008). Le double jugement de l’art est-il possible? Mil neuf cent. Revue d’histoire intellectuelle, 26, 73-90.

Storelv, S. (1993). Péguy et Bernanos. Solum Forlag As.

Sudlow, B. (2015). Rethinking the Modernity of Bernanos: A Girardian Perspective. In: God’s Mirror. Renewal and Engagement in French Catholic Intellectual Culture in the Mid–Twentieth Century. Fordham University Press.

Vrančić, F. (2020). Le Catholique Bernanos Face À La Guerre Civile Espagnole. Studia Romanistica, University of Ostrava, 20, 97–113.

Бернанос, Ж. (2002). Вибрані твори. Том I: Під сонцем Сатани. Щоденник сільського священника. Юніверс.

Бернанос, Ж. (2004). Вибрані твори. Том II: Ще одна розповідь про Мушетту. Пан Невін, або Мертва парафія. Під місяцем великі цвинтарі. Юніверс.

Біляшевич, Т. (2017). «Diabolus est simia dei»: тема обману в творчості Жоржа Бернаноса. Сучасні літературознавчі студії, 14, 42–57.

Фесенко, В. (1998). Творчість Жоржа Бернаноса: поетика події та пророцтва…дис. д-ра наук. Київ. Видавничий центр КНЛУ.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-15

Номер

Розділ

Статті