ДОВГОТРИВАЛА ЛУНА ГОЛОКОСТУ: ОПОСЕРЕДКОВАНА ТРАВМА ЯК ПРЕДМЕТ ХУДОЖНЬОГО АНАЛІЗУ В ЛІТЕРАТУРІ США ОСТАННІХ ДЕСЯТИЛІТЬ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32589/2411-3883.19.2022.274000

Ключові слова:

травма, пам’ять, Голокост, наратив, «пропрацювання травми», Майкл Шейбон, Артур Міллер, Пол Остер

Анотація

Великий за обсягом масив літератури про Голокост у США, здебільшого, актуалізує модель звернення до трагічної долі європейських євреїв крізь призму психології жертв. У статті акцент переноситься на дещо інший модус презентації теми — через сприйняття, умовно кажучи, «сторонніх». Видається доцільним застосувати певні положення теорії травми (К. Карут, Д. Ла Капра, Дж. Гартман та ін.) до творів М. Шейбона, П. Остера та А. Міллера, в яких йдеться про опосередкований («приглушений») досвід переживання Голокосту. Хоча ядром його потрактування при цьому залишаються проблеми співвідношення фактичного й фікціонального, функції історії, пам’яті та уяви в процесі відтворення минулого, а також роль часової та просторової дистанції від подій, особливого значення в цьому режимі набувають символічні конотації, що долучають Америку до зони міркувань про природу повсюдного зла. Тяжіючи до традиційного наративу, розглянуті автори водночас користуються й потенціалом фрагментованої, розірваної оповіді.

Посилання

Auster, p. (2003). Oracle night. Picador.

Bigsby, Ch. (1995). Introduction to the revised edition. In Portable Arthur Miller (pp. XXV–XXXIX). Penguin.

Bloom, H. (2004). Introduction. In H.Bloom (Ed.). Literature of the Holocaust (pp. 8–13). Chelsea House.

Bruttman, T. (2009). The Holocaust through comics. In A. Kluge, B.E.Williams (Eds.) Re-examining the Holocaust through literature (pp.

-200). Cambridge Scholars Publishing.

Caruth, C. (1995). Recapturing the past: Introduction. In C. Caruth (Ed.) Trauma. Explorations in memory (pp. 151–157). The

Johns Hopkins University Press.

Chabon, M. (2001). The amazing adventures of Kavalier and Clay. Picador.

Friedlander, S. (1994). Trauma, memory, and transference. In J. Hartman (Ed.). Holocaust remembrance: the shapes of memory. (pp. 261–287). Blackwell.

Freud, S. (1920/1961). Beyond the pleasure principle. In: Strachey J. (Ed.), W. W. Norton. Retrieved from: https://www.sas.upenn.edu/

~cavitch/pdf-library/Freud_Beyond_P_P.pdf

Goarzin, A. (2011). Articulating Trauma. Etudes irlandaises, 36 (1), 11–22. Retrieved from: http://journals.openedition.org/etudesirlandaises/2116

DOI : https://doi.org/10.4000/etudesirlandaises.2116

Hartman, G. (1995). On traumatic knowledge and literary studies. New Literary History 26 (3), 537–563.

Horowitz, S. (2009). Foreword. In A. Kluge, B. E .Williams (Eds.) Re-examining the Holocaust through literature. (pp. VII–VIII). Cambridge Scholars Publishing.

Kluge, A., Williams, B.E. (2009). Introduction: new voices and directions in Holocaust literature. In A. Kluge, B. E. Williams (Eds.)

Re-examining the Holocaust through literature. (pp. XI–XV). Cambridge Scholars Publishing.

Kolář, S. (2004). Seven responses to the Holocaust in American fiction. Ostravská univerzita: Nalkadatelstvi Tilia.

La Capra, D. (1994). Representing the Holocaust: history, theory, trauma. Cornell University Press.

Miller, A. (1995). Broken glass. In Portable Arthur Miller. Penguin. 489–568.

Nora, p. (1989). Between memory and history: les lieux de mémoire. Representations, 26. Special Issue: Memory and Counter-Memory. 7–24.

Novick, p. (1999). The Holocaust in American life. Mariner Books.

Rosenfeld, A. H. (2004). The Problematics of Holocaust literature. In H.Bloom (Ed). Literature of the Holocaust (pp. 21–48). Chelsea House.

Schwab, G. (2006). Writing against memory and forgetting. Literature and Medicine, 25 (1), 92–121.

Tal, K. (1996). Worlds of hurt: reading the literatures of trauma. Cambridge University Press.

Wyschogrod, M. (1975). Some theological reflections on the Holocaust. Response, 25. 64-81.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-15

Номер

Розділ

Статті