ІМАГІНАТИВНИЙ ПРОСТІР СУДУ В РОМАНІ ФРІДРІХА КРІСТІАНА ДЕЛІУСА «МІЙ РІК У СТАТУСІ ВБИВЦІ» (2006)

Автор(и)

  • Таміла Анатоліївна КИРИЛОВА Київський національний лінгвістичний університет, Україна https://orcid.org/0000-0001-7891-701X

DOI:

https://doi.org/10.32589/2411-3883.17.2020.221832

Ключові слова:

Ф. К. Деліус, культурне імажинарне (Р. Беренс, К. Касторіадіс), імагінативний простір (Д. Бахманн-Медік, К. Касторіадіс, М. Фуко), суд у літературі (Г. Еммель, П. Проді, Р. Вайсберг)

Анотація

У статті представлений аналіз роману сучасного німецького письменника Фрідріха Крістіана Деліуса «Мій рік у статусі вбивці» (2006). Дослідницька увага зосереджується навколо теми суду та обумовлюється сучасним станом літературознавства, зокрема німецької германістики. Основною методологічною настановою новітнього спрямування науки про літературу в умовах глобального культурного повороту є модель культурного імажинарного, спрямованого на виявлення імагінативної динаміки тексту як культури. Багатоманітність культурних уявлень про суд як одну з найдавніших літературних парадигм демонструє роман «Мій рік у статусі вбивці», репрезентуючи екстремальну соціокультурну ситуацію Німеччини 1968 року, вписаного в століття національних катастроф. У тексті можна узагальнити три стрижневі уявлення просторовості суду: приватизований внутрішній простір суду як смислообраз метафізичного голосу совісті героя-оповідача (рівень індивідуального), суд-лабіринт як місце політичного злочину, зіпертого на ідеологічну сітку хибних уявлень (рівень колективного) та суд як універсалізований міфогенний простір, репрезентований символом гідри (рівень культурного).

Біографія автора

Таміла Анатоліївна КИРИЛОВА, Київський національний лінгвістичний університет

Кандидат філологічних наук, кафедра теорії та історії світової літератури ім. проф. В. І. Фесенко

Посилання

Жижек Славой Возвышенный объект идеологии / Славой Жижек; [Пер. с англ.: Владислав Софронов]. – Москва: Худож. Журн., 1999. – 237 с. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Fuko_intel_power/Fuko_07.php

Касториадис Корнелиус Воображаемое установление общества. / Корнелиус Касториадис. Пер с фр./Пер Г. Волковой, С. Офертаса. Москва: "Гнозис", "Логос", 2003, – 480 с.

Bachmann-Medick Doris Cultural turns : Neuorientierungen in den Kulturwissenschaften / Doris Bachmann-Medick. – Orig.-Ausg., 3. neu bearb. Aufl. – Reinbek bei Hamburg : Rowohlt-Taschenbuch-Verl., 2009. – 419 S.

Behrens, Rudolf, 1951-: Ordnungen des Imaginären : Theorien der Imagination in funktionsgeschichtlicher Sicht / hrsg. von Rudolf Behrens. - Hamburg : Meiner, 2002. - IX, 196 S.

Delius, Friedrich Christian, 1943-: Mein Jahr als Mörder : Roman / Friedrich Christian Delius. - 1. Aufl.. - Berlin : Rowohlt, 2004. - 301 S.

Emmel, Hildegard, 1911-1996: Das Gericht in der deutschen Literatur des 20. Jahrhunderts / Hildegard Emmel. - Bern ; München : Francke, 1963. - 168 S.

Foucault Michel Andere Räume // Herausgegeben von Karlheinz Barck u.a. Aisthesis. Wahrnehmung heute oderPerspektiven einer anderen Ästhetik. Aus dem Französischen von Walter Seitter. – Leipzig 1992, – S. 34 – 46. // http://www.containerwelt.info/pdf/FoucaultAndereRaeume.pdf 08.07.2019

Prodi, Paolo, 1932-: Eine Geschichte der Gerechtigkeit : vom Recht Gottes zum modernen Rechtsstaat / Paolo Prodi. Aus dem Ital. von Annette Seemann. - 2. Aufl. - München : Beck, 2005. - 488 S.

Weisberg, Richard H., 1944-: Rechtsgeschichten : über Gerechtigkeit in der Literatur / Richard Weisberg. Mit einem Nachw. von Bernhard Schlink. Aus dem Amerikan. von Walter Popp. - 1. Aufl.- Berlin : Suhrkamp, 2013. - 291 S.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті