ДИНАМІЧНЕ ОДИВНЕННЯ ЯК ЕМОЦІЙНЕ ОСВОЄННЯ ЛАНДШАФТУ (НА ПРИКЛАДІ ФЕНТЕЗІ ДІАНИ ВІНН ДЖОНС)

Автор(и)

  • Євгенія Орестівна КАНЧУРА Державний університет «Житомирська політехніка», Україна https://orcid.org/0000-0003-1232-1920

DOI:

https://doi.org/10.32589/2411-3883.17.2020.221829

Ключові слова:

фентезі доби постмодернізму, доместикація, культурний герой, одивнення, Діана Вінн Джонс, «Змова Мерліна»

Анотація

У творах англійської письменниці Діани Вінн Джонс (1934 – 2011), адресованих, насамперед, підліткам та юнацтву, географічні локації британського ландшафту виступають як оприявнений у фентезі-оповіді потенціал окремого місця, такий, що перебуває у постійній динаміці. Подібно до культурних героїв космогонічних міфів, персонажі письменниці впорядковують простір, відновлюючи порушений баланс сил та встановлюючи гармонію духовного і матеріального. В розвідці розглядаються художні засоби властиві метажанру фентезі, які дозволяють змоделювати трансформацію ландшафту. Так трансформація здійснюється через переосмислення й вербальне переформулювання ландшафту, яке втілюється у фізичній дії (ткання, розплутування нитки, гра на музичному інструменті тощо). Вербалізація взаємин людини й землі передбачає угоду сторін, засновану на визнанні свободи волі.

Біографія автора

Євгенія Орестівна КАНЧУРА, Державний університет «Житомирська політехніка»

кандидат філологічних наук, доцент кафедри теоретичної та прикладної лінгвістики

Посилання

Мифология: Энциклопедия / [гл. ред. Мелетинский Е. М.] – М. : Большая Российская Энциклопедия. Дрофа, 2008. – 736 с.

Пропп В. Я. Исторические корни Волшебной сказки / Владимир Пропп. – М.:Лабиринт, 1998. – 361 с.

Пропп В. Я. Морфология волшебной сказки / Пропп В. Я. – М. : Лабиринт, 1998. – 512 с.

Рязанцева Т. М. Магія метафор : механізми взаємодії «Пісні» Джона Донна і «Мандрівного замку Хаула» Діани Вінн Джонс / Т.М. Рязанцева // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. – Львів, 2016. – Вип. 24, ч. 2. – С. 64–69.

Тихомирова О. Священні дерева в альтернативній міфології Дж.Р.Р.Толкіна // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Т. 18. Вип. 105. Філологія. Літературознавство. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили. 2009. С. 76-81

Butler C. Enchanting Places: Readers and Pilgrimage in the Novels of Diana Wynne Jones [Електронний ресурс] / Catherine Butler // Strange Horizons. – 2014. – Режим доступу до

ресурсу: http://strangehorizons.com/non-fiction/articles/enchanting-places-readers-and- pilgrimage-in-the-novels-of-diana-wynne-jones/.

Butler C. Four British fantasists: place and culture in the children's fantasies of Penelope Lively, Alan Garner, Diana Wynne Jones, and Susan Cooper / Charles Butler., 2006. – 322 р.

Crowe E. The Wit and Wisdom in the Novels of Diana Wynne Jones / Crowe E. A. – Brigham Young University, 2005. – 77 р.

Hunt P. Landscapes and Journeys, Metaphors and Maps: The Distinctive Feature of English Fantasy / Peter Hunt. // Children's Literature Association Quarterly. – 1987. – №12. – р. 11.

Jones D. W. Birthing a Book / Diana Wynne Jones. // Horn Book Magazine. – №80. – С. 379–393.

Jones D. W. Cart and Cwidder / Diana Wynne Jones. – New York : Greenwillow Books, 2001. – 240 p.

Jones D. W. Fire and Hemlock / Diana Wynne Jones. – New York : Greenwillow Books, 1985. – 239 p.

Jones D. W. Howl's Moving Castle / Diana Wynne Jones. – New York : Greenwillow Books, 2001. – 336 p.

Jones D. W. House of Many Ways / Diana Wynne Jones. – New York : Greenwillow Books, 2009. – 432 p.

Jones D. W. The Merlin Conspiracy / Diana Wynne Jones. – New York : Greenwillow Books, 2004. – 480p.

Jones D. W. The Spellcoats / Diana Wynne Jones. – New York, : A Greenwillow Book, 2001. – 185 p.

Kaplan D. Diana Wynne Jones and the World-Shaping Power of Language / Kaplan Deborah. // Chrestomanci Castle, 2012. [Електронний ресурс] – Режим доступу до статті : http://suberic.net/dwj/thesis.txt

Mendlesohn F. Diana Wynne Jones : children's literature and the fantastic tradition / Farah Mendlesohn. – N.Y., L. : Routledge, 2005. – 240 p.

Diana Wynne Jones: An Exciting and Exacting Wisdom / [T. Rosenberg, M. Hixon, S. Scapple та ін.]. – New York: Peter Lang, 2002. – 187 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті