ІДЕНТИЧНІСТЬ ЯК ДЕРИВАТ ЧАСОПРОСТОРУ: РОМАН МАРКА ГЕДДОНА «ДЕЛЬФІН» (2019)

Автор(и)

  • Наталія Олександрівна ВИСОЦЬКА Київський національний лінгвістичний університет, Україна

DOI:

https://doi.org/10.32589/2411-3883.17.2020.221823

Ключові слова:

Вільям Шекспір, Марк Геддон, ідентичність, часопростір, переміщення, плинність, роман виховання, фемінізм, геопоетика, екопоетика

Анотація

У статті розглядається феномен становлення ідентичності персонажів роману сучасного англійського письменника М.Геддона «Дельфін» (2019) як продукту часопросторових переміщень. Твір можна назвати  постмодерністською фантазією за мотивами трагікомедії В.Шекспіра «Перікл, цар Тірський». Геддон буквально втілює у своєму романі сучасне розуміння ідентичності, що на противагу есенціалістському погляду, вважає цю категорію непостійною, рухливою та фрагментарною. Аналізуються причини, з яких, на погляд авторки, прозаїк ХХІ ст. звернувся до маловідомого драматичного твору Шекспіра. Ідентичнісні аспекти висвітлені через жанрову призму роману виховання, феміністичні переконання письменника, його явлену у творі увагу до геоглобалізаційного та екопоетикального дискурсів сьогодення. Розглянуто «поетику ідентичнісної
плинності», яка дозволяє персонажам вільно перетікати одне в одне, долаючи кордони часу, простору і гендеру. Зроблено висновок про значний потенціал топо– і геопоетики для дослідження проблем ідентичності з позицій сучасності.

Біографія автора

Наталія Олександрівна ВИСОЦЬКА, Київський національний лінгвістичний університет

доктор філологічних наук, професор, професорка кафедри теорії та історії світової літератури імені проф. В. І. Фесенко,
Київський національний лінгвістичний університет

Посилання

Аникст А.А. Статьи и примечания // Шекспир У. Полное собрание сочинений в 8 томах. Т.7. – М.: Искусство, 1960. – С.819-815.

Кабанова И. Геокритика и современньїе подходьі к художественному пространству в литературе // Миргород. Международньїй филологичес

кий журнал. 2018, №1(11). – Lausanne-Siedlce.

– С. 39-52.

Auge M. Non-Places: Introduction to an anthropoly of Supermodernity. Transl. by John Howe. L.: 1995

Haddon M. The Porpoise. – N.Y.: Doubleday, 2019. – 305 p.

Hall S. Introduction: Who Needs “Identity”? // Questions of Cultural identity. L.: Sage. – 1996. – P.1-17.

Harraway D. When Species Meet. – Minneapolis: Univ. of Minnesota Press, 2008. – 402р.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті