«ПОЛЮС» ТІЛЕСНОСТІ В КАРТИНІ СВІТУ ОЛЬГИ ТОКАРЧУК («БІГУНИ»)

Автор(и)

  • Hanna Merezhinska Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Україна

DOI:

https://doi.org/10.32589/2411-3883.16.2019.187489

Ключові слова:

тілесність, перехідне художнє мислення, філософська проза, подорож, постмодернізм

Анотація

Тілесність у романі О. Токарчук розглядається у філософському плані як один з двох «полюсів», першооснов буття, тайна, механізм пізнання утаємничених, глобальних законів. Автор переглядає такі філософські тлумачення феномену: категорію некласичної естетики з легалізацією феноменів перверзії, афекту, смерті; античні уявлення про відповідність макрокосму і тілесного мікрокосму; барокове загострення контрасту тілесного й духовного; християнську духовну вертикаль і традиції юродства; міфологічні уявлення про тіло. Тілесність стає основою авторської художньої картини світу, який зображується як різко контрастний, негармонійний, дискретний. Таке розуміння висвітлює й обрана форма – роман, що складається із окремих новел, подорожніх записів, щоденникових нотатків. Виокремлюються дві домінантні стратегії: протиставлення полюсів чуханого й тілесного й їх поєднання. Персонажі виступають як ідеологи у тлумаченні картини світу й категорії тілесності. Роману притаманний провокаційний постмодерністський пафос. Знаками тілесності кодуються невідповідні культурні сфери. Твір відображає особливості перехідного художнього мислення.

 

Біографія автора

Hanna Merezhinska, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка

доктор філологічних наук, професорка,
професорка кафедри російської філології Інституту філології Київського національного університету ім. Тараса Шевченка

Посилання

Merezhinska G. “Philisophiya mandriv” u romanakh-podorozhzhakh Illi Bouashova “Shlyakh Mury” ta Olgy Tokarchuk “Biguny” [“The philosophy of travels” in the novels-travelogues by Illya Boyashov “Muri’s way” and Olga Tokarchuk’s “The runners]. In: Historia – Interpretacja – Reprezentacja. T. IV, Gdansk. Athenae Gedanenses, 2016, p. 280-294. (in Russian).

Mozheiko M. Telesnost/Postmodernism. Enciclopedia. [Physicality/Postmodernism. Enciclopedia]. In: Inrerpressservice, Knizhnyi Dom. 2001, p. 825-826. (in Russian).

Tokarchuk O. Biguny: roman [ The runners: novel] /translated by Slyvynsky O. T. – Kharkiv; Folio, 2011, 414 pages. (in Ukrainian).

Shulgun M. Metazhanr podorozhzhi v konteksti perekhidnogo khudozhnyogo myslennya [The meta-genre of travelogue in the context on transitive artistic vision]. Published summary of a doctorate thesis. 10.01.06 – Theory of literature, 10.01.05. – Comparative literary studies. – Kyiv: Kyiv National Taras Shevchenko University.(in Ukrainian

##submission.downloads##