РОЗУМІННЯ ТІЛА З ТОЧКИ ЗОРУ МІФОЛОГІЧНОГО І ПОСТМОДЕРНОГО СВІТОГЛЯДУ

Автор(и)

  • Nataliia Deviatko КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» ДОР, Україна

DOI:

https://doi.org/10.32589/2411-3883.16.2019.187464

Ключові слова:

світогляд, постмодерн, міф, світоглядний код, масова культура

Анотація

У статті проаналізовано світоглядне протистояння постмодерного і міфологічного світогляду за сучасних історичних умов як боротьба за світоглядну домінанту. Сучасність позиціонована як час зміни світоглядних парадигм на глобальному рівні. Міфологічний світогляд розглянуто як сучасну світоглядну систему, закорінену в певних архаїчних категоріях, але таку, що повністю еволюціонувала. Постмодерн також розглянуто у сучасності у варіанті «ерзац-структури», тобто в його останній фазі деградації. Досліджено базові світоглядні коди та опозиції, питання сакральності і деконструкції, актуалізовані архетипи і стереотипи, ігровий аспект, а також жорстокість і приниження як можливі елементи гри зі своїм і чужим тілом, почуттєва сфера «високого» і «низького» регістрів та ін. Практичним аспектом дослідження є аналіз впливів цих двох світоглядів на людську особистість і її тіло через масову культуру та літературу.

Біографія автора

Nataliia Deviatko, КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» ДОР

кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії
КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» ДОР

Посилання

Verbytska O. V. Tilesnist i dukh u filosofskomu dyskursi postmodernizmu [Corporeality and spirit in the philosophical discourse of postmodernism]. Dissertation for a Candidate Philosophy Sciences: 09.00.03. Lviv. nats. Untitled Ivan Franko. L., 2013. 160 p. (in Ukrainian).

Halushchak M. S. Filosofsko-kulturolohichnyĭ analiz kryzovoho stanu ievropeĭskoi svidomosti epokhy postmodernizmu [Philosophical and Cultural Analysis of the Crisis State of European Consciousness in the Postmodern Age]. Author's Resume for a Degree Candidate Philosophy Sciences: 09.00.04. National Pedagogical University M. P. Drahomanov. Kyiv, 2015. 19 p. (in Ukrainian).

Miednikova H. S. Tsinnisno-adaptatsiĭnyĭ potentsial mystetstva postmodernu v aspekti neklasychnoi estetyky [Value-adaptive potential of postmodern art in the aspect of non-classical aesthetics]. Dissertation for a Doctoral Degree in Philology: 09.00.08. National Pedagogical University M. P. Drahomanov. K., 2005. 404 p. (in Ukrainian).

Okorokova V. V. Obraz novoi sotsialnoi realnosti Postmodernu ta formy ĭoho modeliuvannia [The image of the new social reality of postmodern form and its modeling]. Monograph. South-Ukrainian National Pedagogical University K. D. Ushinsky. Odesa: VMV, 2018. 287 p. (in Ukrainian).

Paterykina V. V. Sakralizatsiia ĭ desakralizatsiia v sytuatsii postmodernu [Sacralization and desacralization in the postmodern situation]. Monograph. Donbass State Technical Institute. Alchevsk: DonDTU, 2013. 368 p. (in Ukrainian).

Pelahesha N. Ukraina u smyslovykh viĭnakh postmodernu: transformatsiia ukrainskoi natsionalnoi identychnosti v umovakh hlobalizatsii [Ukraine in semantic wars of postmodernism: transformation of Ukrainian national identity in the conditions of globalization]. Monograph. National Institute for Strategic Studies. K.: NISD, 2008. 287 p. (in Ukrainian).

Savelieva M. Iu. Postmodernistska paradyhma svidomosti: meta-teoretychnyĭ aspekt [Postmodern paradigm of consciousness: meta-theoretical aspect]. Dissertation for a Doctoral Degree in Philology: 09.00.05. Kyiv Univ. Taras Shevchenko. K., 1999. 396 p. P. 369–396. (in Ukrainian).

Skalska D. M. Estetyka. Estetyka postmodernoi doby [Aesthetics. Aesthetics of the postmodern age]. Tutorial for students. Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas. Department of Philosophy. Ivano-Frankivsk: Fakel, 2008. 132 p. (in Ukrainian).

Soletskyĭ O. Emblematychni formy dyskursu: vid mifu do postmodernu [Emblematic forms of discourse: from myth to postmodern]. Monograph. Ivano-Frankivsk: Lileia-NV, 2018. 400 p. (in Ukrainian).

Sukhyna O. V. Refleksiia liudskoi buttievosti u postmoderniĭ kulturi [Reflection of human futures in postmodern culture: author's abstract. dis for the sciences]. Author's Resume for a Degree Candidate of Culturology: 26.00.01. National academy of leading personnel of culture and arts. Kyiv, 2017. 19 p. (in Ukrainian).

##submission.downloads##