ДІВОЧА КОСА ЯК МАРКЕР ЦНОТЛИВОСТІ (за матеріалами українських народних пісень про кохання)

Автор(и)

  • Iryna Bokalo Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Ірпінський економічний коледж», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32589/2411-3883.16.2019.187435

Ключові слова:

українські народні пісні про кохання, символ, епітет, дівоча цнотливість (невинність), моральна норма

Анотація

Українці кінця ХІХ – початку ХХ століття дуже прискіпливо ставилися до сфери інтимного, особливо важливою була дівоча цнотливість. Українські народні пісні про кохання зберегли у собі чимало відомостей, які стосувалися цього аспекту дівочого тіла. Особливим маркером, який свідчив про дотримання тілесної чистоти, незайманості, у народних піснях про кохання виступає дівоча коса. Стан дівочої зачіски (заплетена – розплетена) у народній пісенності символізував інтимне життя дівчини (цнотливість чи її втрату).

 

 

Посилання

Весілля в містечку Монастирище Липовецького повіту Київської області // Весілля. Кн. 1. – К.: Наук. думка, 1970. – С. 147-219.

Галицько-руські народні пісні з мелодіями / Зібрав у селі Ходовичах др. Іван Колесса // Етнографічний збірник. Том ХІ. – Львів, 1901.

Гарасим Я. І. Національна самобутність естетики українського пісенного фольклору. – Львів, 2010. – 376 с.

Гнатюк В. Пісня про покритку, що втопила дитину // Матеріали до української етнології. – Львів, 1919. – Т. 19–20.– С. 249–389.

Горинь Г. Громадський побут сільського населення Українських Карпат (ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.) – К.: Наук. думка, 1993. – 200 с.

Гринченко Б. Д. Этнографические материалы, собранные в Черниговской и соседних с нею губерниях. Том ІІІ. Песни. – Чернигов, 1899. – 765 с.

Денисюк І. Національна специфіка українського фольклору (матеріал до лекції) // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Вип. 31. – Львів, 2003. – С. 3-22.

Дикарєв М. Збірки сільської молоді на Україні // Народна культура українців: життєвий цикл людини: історико-етнологічне дослідження у 5 т. / Наук. ред. М. Гримич. – К.: Дуліби, 2010. – Т. 2: Молодь. Молодість. Молодіжна субкультура. – 2010. – С. 432-535.

Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури: Словник-довідник. – К.: Довіра, 2006. – 703 с.

Жмуд Н. Покарання розпусництва: форми громадського осуду // Народна культура Поділля в контексті національного виховання: Зб. наук. праць. – Вінниця, 2004. – С. 121-131.

Івановська О.П. Звичаєве право в Україні. Етнотворчий аспект. Навчальний посібник. – К, 2002. – 264 с.

Івановська О. П. Український фольклор як функціонально-образна система суб’єктності. Монографія. – К., 2005. – 228 с.

Ігнатенко І. Жіноче тіло у традиційній культурі українців. – К.: Дуліби, 2013. – 228 с.

Квітка К. Українські пісні про дівчину, що помандрувала з водієм // Етнографічний вісник. – К., 1926. – Кн. 2. – С. 78-107.

Косміна О. Дівоче вбрання // Народна культура українців: життєвий цикл людини: історико-етнологічне дослідження у 5 т. / Наук. ред. М. Гримич. – К.: Дуліби, 2010. – Т. 2: Молодь. Молодість. Молодіжна субкультура. – 2010. – С. 20-31.

Костомаров М. Об историческом значении русской народной поэзии // Костомаров М. І. Слов'янська міфологія: вибрані праці з фольклористики й літературознавства. – Київ: Либідь, 1994. – С. 44-200.

Милорадович В. П. Сборник малорусских песен Лубенскаго уезда Полтавской губернии // Сборник Харьковскаго историко-филологическаго общества. Том 10. – Харьков, 1897. – 227 с.

Народні пісні Буковини в записах Юрія Федьковича / Упор. і прим. О. І. Дея та О. С. Романця; Вступ. ст. О. С. Романця. – К.: Музична Україна, 1968. – 222 с., портр., ноти.

Народні пісні в записах Степана Руданського / Упор., вст. ст. і прим. Н. С. Шумади. Нотний матеріал упорядкувала З.І.Василенко. – К.: Музична Україна, 1972. – 291 с., ноти.

Народні пісні: Записи Людмили Єфремової. – К.: Наукова думка, 2006. – С. 317.

Пісні кохання / Упоряд., вст. ст. та прим. Дея О. І. – К., 1986. – 367 с.

Росовецький С. Приклад аналізу народної ліричної пісні // Студії з україністики: збірник наукових праць. – К., 2007. Вип. 7: Скарби культури – безсмертя нації. – С. 198-208.

Труды этнографическо-статистической экспедиции в западнорусский край. Материалы и исследования, собрание д. чл. П. П. Чубинским. Том пятый. Песни любовные, семейные, битовые и шуточные. – СПб, 1984. – XXV, 1209 c.

Українські народні пісні в записах Зоріана Доленґи-Ходаковського / Упорядкування, текстологічна інтерпретація і коментарі О. І. Дея. – Київ, 1974. – 782 с.

Фольклорні матеріали з отчого краю / Зібрали Василь Сокіл та Ганна Сокіл. У ноти завела Лариса Лукашенко. – Львів: Інститут народознавства НАН України, 1998. – 614 с.

##submission.downloads##