ВІД KӦRPER ДО БІОМЕДІЙНОГО ТІЛА: ДИНАМІКА ОСМИСЛЕННЯ ТІЛА В ІСТОРИЧНІЙ ПЕРСПЕКТИВІ

Автор(и)

  • Mariya Shymchyshyn Київський національний лінгвістичний університет,

DOI:

https://doi.org/10.32589/2411-3883.16.2019.187434

Ключові слова:

тіло, Kӧrper, живе тіло, біополітика, біовлада, біомедійне тіло, феноменологія

Анотація

 Авторка статті подала огляд основних підходів до осмислення тіла у західній гуманітаристиці. Наголошена відмінність між оксидентальною та орієнтальною інтерпретацією тіла. Дослідниця відштовхується від картезіанської неоднозначності в розумінні тіла, що в традиції західної філософії була частково зігнорована. Далі знаковою стала гуссерлівська ідея розрізнення «Kӧrper» та «Leib», продовжена і розвинута Гайдеґером та Мерло-Понті. Новий науковий поворот в осмисленні тіла маємо у працях М. Фуко, його ідеях біополітики та біовлади. Зрештою сьогодні все частіше вербалізується ідея про біомедійне тіло, як нову якість тіла, що породжена розвитком високих технологій, цифрової культури, біомедії та нової медійності.

 

Біографія автора

Mariya Shymchyshyn, Київський національний лінгвістичний університет

Докторка філологічних наук, професорка, завідувачка кафедри теорії та історії світової літератури імені професора В. І. Фесенко

Посилання

Descartes Rene. Metaphizychni rozmysly. – Pereklad z nim. Z. Borysiuk, O. Zhupansky. – Kyiv: Univers, 2000. – 304 s. (in Ukrainian).

Domanska Eva. Istoriya ta suchasna humanitarystyka: doslidzhennya z teorii znannya pro mynule. – Pereklad z polskoi ta anhliyskoi: Volodymyr Sklokin. – Vydavnytsvo “Nika-Tsentr”, 2012. – 263 s. (in Ukrainian).

Hararri Yuval Noy. 21 urok dlya XXI stolittya. – Pereklad z anhl. O. Demyanchuk. – Kyiv: BookChef, 2018. – 413 s. (in Ukrainian).

Merleau-Ponty Maurice. Phenomenolohiya spryinyattya. – Kyiv: Ukrainskyi Tsentr dukhovnoi kultury, 2001. – 551 s. (in Ukrainian).

Althusser Louis, Balibar Étienne. Reading Capital. – London: Verso, 1998. – 340 p.

Clough P. The Affective Turn: Political Economy, Biomedia, and Bodies.// Theory, Culture and Society. Volume: 25 issue: 1. P. 1-22.

Deleuze Gilles, Guattari Felix. A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia. – Translation and Foreword by Brian Massumi. – University of Minnesota Press, 1987. – 632 p.

Foucault Michel. "Society Must Be Defended": Lectures at the Collège de France, 1975-1976. – Trans. by David Macey. – Picador, 2003. – 336 p.

Haraway Donna J. Modest_Witness@Second_Millenium. FemaleMan_Meets_OncoMouse: Feminism and Technoscience. – London: Routledge, 1997. – 378 p.

Heidegger Martin. Being and Time. Translated by Joan Stambaugh, revised by Dennis J. Schmidt. Albany, New York: SUNY Press, 2010. – 512 p.

Husserl Edmund. Ideas: General Introduction to Pure Phenomenology. – Routledge Classics, 2012. – 432 p.

Latour, Bruno. Reassembling the Social: an Introduction to Actor-network-theory. – Oxford New York: Oxford University Press, 2005. – 285 p.

Turner Bryan S. The Body and Society: Explorations in Social Theory. –Oxford: Basil Blackwell, 1984. – 254 p.

Yuasa Yasuo. The Body: Toward an Eastern Mind-Body Theory. – Albany: State University of New York Press, 1987. – 264 p.

##submission.downloads##