Редакційна політика

Галузь та проблематика

Збірник наукових праць «Сучасні літературознавчі студії» містить статті науковців, докторантів та аспірантів з актуальних питань літературознавства («Поетика», «Методологія», «Історична поетика», «Літературознавча історіографія», «Типологія літературного процесу», «Література як соціальний феномен», «Літературознавча антропологія», «Фольклор», «Порівняльне літературознавство», «Імагологія», «Жанрологія», «Інтермедіальність художньої літератури», «Інтертекстуальність художнього тексту», «Рецензії».
Збірник входить до переліку фахових видань філологічні науки (літературознавство), затверджених ВАК України. Збірник наукових праць перереєстрований МОН України як фахове видання з філологічних наук (літературознавство).
(Додаток № 8 до наказу МОН України від 21.12.2015 р. № 1328).

У Збірнику наукових праць публікуються статті українською, російською, англійська, французькою, німецькою, іспанською мовами.

 

Політика розділів

Статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Рецензії

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Статті, що публікуються у журналі проходять подвійне сліпе рецензування.

Редакція слідкує за тим, щоби уникнути конфлікту інтересів між рецензентом і автором рецензованої роботи. Будь-які форми плагіату («ghostwriting») та автоплагіату («guest autorship») будуть визнаватись редакцією виявом наукової недобросовісності.

Усі подані статті проходять перевірку на плагіат за допомогою системи Unicheck.

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 

Архівування

Цей журнал використовує систему LOCKSS для розподіленого архівного зберігання опублікованого змісту в численних бібліотеках та інформаційних центрах. Бібліотеки - учасниці проекту LOCKSS гарантують довготермінове зберігання вичерпних архівів журналу та автоматичне відновлення пошкодженої інформації. Детальніше...